naar top
Menu
Logo Print

Flanders’ FOOD ondertekent clusterpact

Inspanningen rond innovatie en competitiviteit vastgelegd
magazine

Flanders’ FOOD heeft eind april het clusterpact ‘speerpuntcluster agrifood 2018’ ondertekend op het kabinet Bourgeois. De Vlaamse overheid en Flanders’ FOOD leggen in het pact hun inspanningen vast rond innovatie en competitiviteit voor de voedingssector. De voedingssector is de belangrijkste industrietak in Vlaanderen. De export vanuit Vlaanderen is hoog, daarom is het belangrijk om te blijven inzetten op competitiviteit.Enerzijds engageert de Vlaamse overheid zich om de steun voor de innovatietaken van Flanders’ FOOD voort te zetten. Daarnaast zal ze zich inspannen om de hinderpalen, die de doelstellingen zouden kunnen belemmeren, weg te werken. Minister-president Geert Bourgeois vindt de ondertekening van het clusterpact een mooi moment voor de voeding en hoopt op een kruisbestuiving met de blauwe economie. Volgens minister Muyters hebben de clusters als eerste en belangrijkste taak om de juiste mensen, bedrijven en organisatie samen te brengen. “De cluster is echt geslaagd wanneer bedrijven verdergaan met resultaten van de projecten en er een koppeling gebeurt naar de universiteiten”, aldus de minister.Anderzijds engageert Flanders’ FOOD zich om voedingsbedrijven uit te dagen om via innovatie de stap te zetten naar de voedingsfabriek van de toekomst. Hierbij zijn industrie 4.0 en circulaire economie, zoals vastgelegd in de visie 2050 van de Vlaamse overheid, belangrijke elementen.Momenteel zijn er een tiental projecten opgestart in het kader van industrie 4.0 en wordt er ingezet op projectgeneratie rond circulaire economie. Naast deze projecten blijft Flanders’ FOOD innovatietrajecten opzetten rond de basistroeven van de Vlaamse voedingsindustrie: smaak, diversiteit en kwaliteit. Nieuw is dat Flanders' FOOD nu ook inzet op meer strategisch onderzoek om ook op langere termijn competitieve producten op de markt te brengen.De ondertekenaars van het pact zijn minister voor werk, economie en innovatie Philippe Muyters; Vlaams minister-president Geert Bourgeois; Jan Vander Stichele, voorzitter raad van bestuur Flanders’ FOOD; Inge Arents, directeur Flanders’ FOOD en het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) als organisator en uitvoerder van het clusterbeleid, vertegenwoordigd door Bernard De Potter.

FLANDERS FOOD

FLANDERS FOOD

+32472851100
-