naar top
Menu
Logo Print

Hygiene For Food houdt de vinger aan de pols

Lezingen en stands rond voedselveiligheid
magazine

Hygiene For Food, het tweejaarlijkse event van Agoria, EHEDG en Flanders’ FOOD rond alle aspecten van voedselveiligheid, was in oktober al aan de vijfde editie toe. Via de beproefde combinatie van lezingen en beursstands kregen de aanwezigen inzicht in de nieuwste trends en tools voor reiniging en ontsmetting en hygiënisch design. 

Prof. Liesbeth Jacxens (UGent) opende de debatten met de voorstelling van een diagnostische tool die de Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit ontwikkelde om de effectiviteit van het autocontrolesysteem te testen. Hierbij wordt er niet langer ver­trokken vanuit de eisen, maar vanuit het systeem zelf, met de bedrijfsspecifieke noden.

Ir. Elodie Callens (CID LINES) brak een lans voor procedures in het R&O-proces. Zij had het over het belang van reiniging en desinfectie en over de juiste keuze van desinfectiemiddelen, maar onderstreepte ook het belang van een juiste bedrijfsmentaliteit.

Prof. Mia Eeckhout (UGent) gaf meer uitleg over het Redumold-project, waarbij schimmels in de productieomgeving worden opgespoord en aangepakt, en Sophie Roelants (Bio Base Europe Pilot Plant) had het over biosurfactanten, als biologisch alternatief voor synthetische surfactanten.

Noël Hutsebaut (EHEDG België) gaf met tal van voorbeeldfoto’s aan wat er zo allemaal fout kan lopen op het vlak van voedsel­veiligheid na een onderhouds­interventie. Tot slot hadden Patrick Bruynbroeck (Festo), Arnaud Derrien (Stäubli) en Bob van de Meerendonk (VMEngineering) het nog over de evolutie van hygiënisch ontwerp bij foodgrade robots en andere machines, en over de afweging tussen hygiënisch ontwerp en de reinigbaarheid bij installaties voor de voedingsindustrie.

Tussen deze lezingen door werden de deelnemers in kleine groepen langs zestien verschillende beursstands geleid. Zo zagen ze de nieuwste software­tools, CIP-installaties, afwatering, bekabeling, oppervlaktemate­rialen, chemicaliën en diensten voor het optimale beheer van hun voedselveiligheid.