naar top
Menu
Logo Print

Nieuwe praktijkrichtlijn perslucht in voedingsindustrie

Seminar op 31 mei in Nederland
magazine

De toepassingen van perslucht in de voedingsindustrie zijn zodanig breed dat de bedrijven zelf niet altijd weten waarvoor ze het allemaal toepassen. Bovendien is perslucht een technisch verhaal, vaak ondergebracht bij de technische dienst, en daardoor niet of nauwelijks in beeld bij de kwaliteitsdienst. Dit maakt dat het bedrijf dan ook niet doorheeft waar de eventuele risico’s liggen en dat (vervuilde) perslucht in contact komt met de voedingsmiddelen.
Wat kan er misgaan met perslucht? Welke eisen moeten we stellen aan deze perslucht voor de diverse toepassingen? Hoe kunnen we aan die eisen voldoen? En is te meten of de perslucht daadwerkelijk voldoet?
Onder het voorzitterschap van Safe Food Factory is in samenwerking met enkele gerenommeerde leveranciers van persluchtapparatuur drie jaar lang gewerkt aan een nieuwe praktijkrichtlijn. Daarin worden van de mogelijke bronnen risico-analyses gemaakt en mogelijke oplossingsroutes aangegeven.
De richtlijn wordt op donderdag 31 mei in een seminar gepresenteerd bij het ROVC in Ede (Nederland). Voor meer informatie: zie https://www.safefoodfactory.com/nl/events/13-workshop-hygienische-perslucht/