naar top
Menu
Logo Print

HOE KAN REINHEID IN APPARATUUR VOOR VOEDSELPRODUCTIE WORDEN INGEBOUWD?

Bacteriën bestrijden met engineering

Het is ironisch dat procedures om een schone omgeving te creëren de problemen kunnen veroorzaken die ze zouden moeten elimineren. Het regelmatig afwassen van apparatuur en machines verwijdert voedselresten grotendeels en het gebruik van chemicaliën helpt bacteriën te doden. Maar het water bevordert ook het soort vochtige omgeving waar bacteriën gedijen als ze daar ook maar een vingerbreed de kans toe krijgen. Deze 'vingerbrede' ruimte wordt helaas vaak aangetroffen in tandwielen en motoren. 90% van de bacteriële besmetting in de sector wordt veroorzaakt door een slechte hygiënische constructie. Tandwielen en motoren dragen hierbij de grootste schuld.

 

3 DODELIJKE CONSTRUCTIEZONDEN

Fenner Hygienic Motors en Hygienic Geared Drives hebben een 15x langere levensduur, hebben een lagere operationele kost en leiden ook tot 60% minder reinigingskosten
Fenner Hygienic Motors en Hygienic Geared Drives hebben een 15x langere levensduur, hebben een lagere operationele kost en leiden ook tot 60% minder reinigingskosten

Als toonaangevende fabrikant van tandwielen en motoren heeft Fenner ruime ervaring met de wijze waarop een slechte constructie een uitnodiging kan zijn voor bacteriën.

1. Mogelijkheid tot condensvorming

Bacteriën gedijen in warme en vochtige omstandigheden. De meeste motoren hebben geen systeem om condensatie te vermijden. Als ze warmer zijn dan de lucht eromheen, kan er dus makkelijk condensatie ontstaan, waardoor bacteriën zich perfect thuis gaan voelen. Daar komt nog bij dat waar vocht aanwezig is, corrosie wordt gevormd. Dit kan de levensduur van een motor verkorten, de stilstandtijd en onderhoudskosten verhogen, en kan leiden tot een hogere 'Total Cost of Ownership' (TCO).

2. Mogelijkheid tot corrosie op de aandrijving

Corrosie kan een bijzonder probleem zijn in tandwielkasten en lagers, als gevolg van condensatie of het binnendringen van water tijdens het afspoelen. In het ergste geval kunnen corrosiedeeltjes afbreken en in het voedselproductieproces en het product zelf terechtkomen. Vergeleken daarmee lijkt het feit dat het ook de levensduur van de apparatuur kan verkorten, slechts een klein ongemak.

3. Mogelijkheid van voedselaccumulatie

Zelfs een grondig spoelregime verwijdert niet altijd alle voedselresten van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals koelribben, holle ruimtes en scherpe randen. Opgehoopte resten zijn een bacteriële voedingsbodem en na verloop van tijd kunnen de bacteriën zo het voedselproduct binnendringen, met alle risico's van dien voor de klanten en de reputatie van het merk.

 

PRIJSDRUK

Alsof dat alles niet genoeg is om zich zorgen over te maken, is er ook nog de externe druk. De prijsdruk voor producenten wordt steeds groter en de marge wordt door de detailhandelaars continu onder druk gehouden. Daarnaast zijn er nog de regelgeving en de vereiste certificeringen, zoals BRC en IFS. Dit betekent extra werk, extra administratie en nog meer kosten. Ondertussen staat ook de detailhandel onder druk: zij moeten ervoor zorgen dat het voedsel dat ze aan hun klanten aanbieden, van de hoogste kwaliteit is. Eén ongelukje volstaat om ernstige reputatieschade te lijden. Veel voedselproducenten wenden zich tot HACCP om de risico's te verminderen. Dit helpt bij het identificeren en het verminderen of elimineren van risico's, door aanpassingen aan apparatuur en procedures.

Dit is waar ingenieurs en de juiste machineconstructies kunnen helpen

ERIKS heeft bijvoorbeeld een driestappenplan voor voedselproducenten opgesteld, om ervoor te zorgen dat de tandwielen en motoren die zij kopen, niet alleen hygiënisch en regelconform zijn, maar ook dat de drie doodzonden van technische constructie worden vermeden.

 

VERLAGING TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO)

Hygiënischere systemen verlagen onvermijdelijk de reinigingskosten. ERIKS schat dat voedselproducenten wel 60% kunnen besparen dankzij kortere reinigingscycli en minder (de)montage. Motoren met rvs-overbrenging zijn sneller schoon te maken, omdat ze bijvoorbeeld geen afdekkingen nodig hebben, wat de reinigingstijd verkort. Rvs heeft ook minder water en chemicaliën nodig voor een net zo effectieve reiniging, waardoor het een duurzamere keuze is.

Meer besparing mogelijk dankzij langere levensduur apparatuur

Het terugdringen van condensatie leidt tot verminderde corrosie, minder monitoring en een langere 'mean time between failures'. Een producent van voedingsmiddelen en klant van ERIKS verving een motor door de nieuwe Fenner Hygienic Geared Motor en realiseerde een achtvoudige verbetering van de levensduur. Onderhoudsteams kunnen zich beter concentreren op projecten die het gehele productieproces ten goede komen, in plaats van voortdurend te moeten reageren op storingen van motoren en overbrengingen. Wanneer u met apparatuur gaat werken die is geconstrueerd met de focus op hygiëne - zoals Fenner Hygienic Motors en Hygienic Geared Drives - is reinheid veel makkelijker te bereiken, kunnen er kosten worden verminderd en is het risico op niet-voldoen aan de regelgeving uitgesloten. De betere methode voor een 'schoon schip'.