naar top
Menu
Logo Print

HYGIENISCHE OMGEVING VEREIST MEER DAN ENKEL ADEQUAAT REINIGINGSMIDDEL

Christeyns - uw proactieve partner voor totaalreiniging

Een degelijke hygiëne op de werkvloer gaat veel verder dan het aankopen van de 'juiste' reinigingsproducten. Onder meer ook de reinigingsinstallaties en het overkoepelende reinigingsbeleid spelen een rol. Bovendien zijn productieprocessen niet zelden dynamisch, nieuwe producten zien het licht ... Het aspect reiniging vraagt dan ook om een continue opvolging. In drie testimonials van klanten van Christeyns leest u wat dat bedrijf voor hen betekent op het gebied van dienstverlening.

 

Bij Capra hielp Christeyns onder meer om het reinigingsproces voor de kaaspersdoeken te verbeteren
Bij Capra hielp Christeyns onder meer om het reinigingsproces voor de kaaspersdoeken te verbeteren

CAPRA (GEITENKAAS)

”Christeyns investeerde al tijdens de onderhandelingsperiode tijd in ons” (Werner Delsiene, Operations Manager bij CAPRA)

Expertise en networking

Werner Delsiene (Operations Manager): “Toen we voor het eerst kennismaakten met Christeyns, bleek dat zij een sterke knowhow hebben in textiel. Ze brachten ons in contact met een partner die via engineering het reinigingsproces voor onze kaaspersdoeken kon verbeteren. Recenter brachten ze ons eveneens in contact met een leverancier van niet-pluizende kaasdoeken. De doeken die we voordien gebruikten, pluisden ten gevolge van technische gebreken in de installaties, wat problemen veroorzaakte met de filters. Gaandeweg betrokken we Christeyns ook buiten het textielgedeelte om, bij de reiniging van de volledige productie."

Spontane en intensieve opvolging

“Toen we Christeyns voor het eerst contacteerden, stonden zij er al de week nadien. Al tijdens de onderhandelingsperiode hebben ze tijd in ons geïnvesteerd. Ze bekeken ons reinigingsproces van nabij, stelden waar nodig andere reinigingsproducten voor, en testten die vervolgens ook ter plaatse. De overschakeling van de reinigingsproducten waarmee we aanvankelijk werkten naar die van Christeyns nam ongeveer een maand of twee drie in beslag. Die overgang werd stapsgewijs doorgevoerd, waarbij Christeyns zelf geregeld de vinger aan de pols hield. Aanvankelijk kwamen ze eens per week langs. Nu zitten we eens per maand samen om alle projecten te overlopen. Als we in tussentijd met bepaalde vragen zitten, krijgen we van hen snel de nodige feedback."

Expertise in engineering/equipment

“Op dit moment ronden we een project af rond programma's voor inlinereiniging. We wilden een extra desinfectiestap toevoegen. Na onderzoek van de desinfectie bleek immers dat we betere resultaten konden behalen met perazijnzuur. Christeyns leverde ons toen zelf het nodige materiaal en integreerde dit in het proces."

Duidelijke en transparante communicatie

“Bij Christeyns werd bij het begin duidelijk gesteld wie de contactpersonen zouden zijn, zowel commercieel als technisch, op de werkvloer. We hoefden zo nooit langs drie of vier personen te gaan om bij de juiste persoon uit te komen."

 

Bij Farniente heeft Christeyns een deskundige voor elk van de verschillende zones, die alle een eigen reinigingsaanpak vereisen
Bij Farniente heeft Christeyns een deskundige voor elk van de verschillende zones, die alle een eigen reinigingsaanpak vereisen

FARNIENTE (VERSE LASAGNE)

"De oplossingen die Christeyns ons voorstelde waren haalbaar met het oog op ons personeel. Dat is een belangrijk punt dat, want niet elk bedrijf heeft evenveel personee en tijd ter beschikking" (Sandrine Vanden Bossche, Quality Manager bij FARNIENTE)

Professionele medewerkers uit industrie en/of reiniging

Sandrine Vanden Bossche (Quality Manager): "Een grote uitdaging is in ons geval dat wij in verschillende zones zowat alle voedingscategorieën verwerken: vlees, groenten, zuivel, zetmeelgebaseerde producten. Elk vereist een andere aanpak als het op reiniging aankomt. 
We werkten voor het eerst samen met Christeyns voor de reiniging van onze pastabaden. Aangebrand zetmeel laat zich niet zo makkelijk reinigen. Christeyns kwam toen langs en bracht het proces in kaart, waarna ze op zoek gingen naar de oorzaak van de vervuiling. Ze stelden toen een adequaat reinigingsprogramma voor met een geschikt reinigingsproduct."

Opleiding, welzijn van de werknemers

“Christeyns wist onze behoeftes te analyseren en een passende oplossing te formuleren voor problemen. Ze zijn er altijd al voor ons geweest en hebben naar ons geluisterd om hygiënische oplossingen te vinden, die zo zuinig mogelijk waren, en bovendien ook haalbaar met het oog op ons personeel. Dat is een heel belangrijk punt dat niet over het hoofd mag worden gezien. Niet elk bedrijf is immers even goed voorzien als het op personeel en tijd aankomt. We hebben bepaalde productiebehoeften waaraan we moeten voldoen, maar we moeten ook al het mogelijke doen om het welzijn van de werknemers te garanderen. Zo zijn ze er bijvoorbeeld altijd om ons te ondersteunen bij de opleiding van onze werknemers."

Minder afval en voorraadruimte

Christeyns neemt ook de recuperatie en recyclage van leeggoed (bidons) voor zijn rekening, waardoor we niet met een extra afvalstroom zitten. Bovendien doen ze ook kleine leveringen, zodat we hier minder voorraadruimte nodig hebben.

 

Christeyns leverde onder meer de baansmering om de flessen vlot te doen circuleren
Christeyns leverde onder meer de baansmering om de flessen vlot te doen circuleren

GINSTBRONNEN (LIMONADES, WATER)

”Christeyns ontzorgt voor een belangrijk deel onze eigen kwaliteitsdienst” (Niko Claeys, CEO bij GINSTBRONNEN)

Ontzorging van eigen kwaliteitsdienst

Niko Claeys (CEO): “Wij zijn een nog relatief klein bedrijf. Maar bedrijfsgrootte speelt natuurlijk geen rol als het op kwaliteit en hygiëne aankomt. Op dat vlak gelden er strenge regels. Christeyns komt spontaan vier keer per jaar langs om zijn producten te inspecteren, via staalnames gaan ze na of het actieve bestanddeel nog aanwezig is. Als wij bijvoorbeeld andere ingrediënten in onze productieprocessen introduceren, kan Christeyns daardoor meteen bekijken of het nodig is om het reinigingsproces bij te stellen, de dosering te verhogen of verlagen. Na afloop zorgen ze ook voor de nodige rapportage. Wij waarderen dat enorm, want het betekent een ontzorging voor met name onze eigen kwaliteitsdienst. Die moet geen herinneringen sturen voor dergelijke controles. Onze vorige leverancier van reinigingsproducten kwam niet zelf spontaan meten; zodat onze eigen kwaliteitsdienst elk kwartaal zelf moest vragen of alles gecontroleerd was. Toen bleek vaak dat ze dat vergeten waarden, waardoor er minder vaak dan nodig gecontroleerd werd, wat onze kwaliteitsdienst natuurlijk frustreerde omdat zij uiteindelijk het slachtoffer kon worden."

Proactief meedenken met klant

“Christeyns denkt proactief mee rond alles wat een invloed kan hebben op het reinigingsaspect. Zowel vanuit een economisch als ecologisch standpunt. Zo werkten we tot een bepaald moment met een te grote doseerpomp, zodat we niet lichter konden doseren en dus nodeloos veel reinigingsproduct verbruikten. Christeyns stelde toen voor om te investeren in een kleinere pomp. Die verdienden we terug omdat we minder product verbruikten. Vroeger gebruikten we gechloreerde reinigingsproducten, maar Christeyns stelde ons toen een efficiënt alternatief voor, omdat het chloor de rvs-leidingen kon aantasten. Ze kwamen zelf de nodige installaties plaatsen, ze meten uit, doseren … en enkele dagen later deden ze een check-up ter plaatse."

CHRISTEYNS

CHRISTEYNS

AFRIKALAAN 182
9000 GENT
+3292233871
+3292330344
meer info
Meer info

Bedrijfsinfo

Hygiëneproducten van topkwaliteit voor de zuivel-, vlees-, vis-, groenten-, dranken- en algemene voedingsindustrie 

Hygiëne, en nog veel meer

Christeyns kan terugvallen op meer dan 70 jaar professionele expertise en technische knowhow op het vlak van hygiëne en desinfectie. Het bedrijf heeft een speciaal gamma van producten ontwikkeld voor de voedingsindustrie. Kwaliteit en milieuvriendelijkheid  staan daarbij voorop. U kunt bij ons terecht voor al uw detergenten, desinfectiemiddelen en bijhorende apparatuur. We leveren specifieke, innovatieve oplossingen voor:

Christeyns levert niet alleen hygiëneproducten. Samen gaan we op zoek naar een hygiëneoplossing op maat van uw onderneming. Onze specialisten zullen de perfecte mix van detergenten & desinfectiemiddelen, hygiënemonitoringsystemen, service en opleiding voor u vinden.