naar top
Menu
Logo Print

‘Visserij Verduurzaamt’ op de veilklok

Valduvis-tool drukt inspanningen in cijfers uit
magazine

De Vlaamse visserij heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om duurzamer te worden en lanceert ‘Visserij Verduurzaamt’, een erkenning van de Belgische rederijen rond verduurzaming. Op basis van 11 indicatoren ontwikkelde het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) de Valduvis-tool om die inspanningen in cijfers uit te drukken. Via Valduvis, kort voor 'valorisatie van duurzaam gevangen vis', kan bovendien elk vaartuig individueel opgevolgd worden.
De Valduvis-tool meet de duurzaamheid van visserijactiviteiten op ecologisch, sociaal en economisch vlak en maakt deze zichtbaar aan de hand van een duurzaamheidsster. Over het geheel van indicatoren wordt een score bepaald, die aangeeft hoe het betrokken vaartuig evolueert naar de duurzaamheidsdoelstellingen. Reders die meestappen in het project engageren zich ook om te werken aan een verbetertraject. Op basis van de individuele scores over de diverse indiatoren, en onder wetenschappelijke begeleiding van het ILVO, zullen vissers en reders zoeken hoe zij hun score kunnen verbeteren. Het is de bedoeling om binnen drie jaar de minimumscore die men moet halen te verhogen.
De Vlaamse Overheid vindt het uitermate belangrijk dat geleverde inspanningen ook zichtbaar worden voor de buitenwereld, want de erkenning wordt vanaf nu vermeld op de veilklok. Via een icoontje zal te zien zijn of de vis al dan niet afkomstig is van een vaartuig dat een voldoende ‘Visserij verduurzaamt’-score haalt. Zo weet de koper op de veiling dat hij een op ecologisch, sociaal en economisch verantwoorde manier gevangen vis koopt.

FOOD PILOT

FOOD PILOT

+3292723000
+3292723001