naar top
Menu
Logo Print
05/12/2018 - WOUTER VERHEECKE

MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN VAN COBOTS IN VOEDINGSINDUSTRIE

Project ColRobFood van Sirris en Flanders' FOOD opgestart

Cobots of collaboratieve robots zijn specifiek ontworpen om rechtstreeks naast de mens te werken en die zo te ondersteunen in zijn taken. In het nieuwe VIS-project 'ColRobFood', gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, willen kennisinstellingen Sirris en Flanders' FOOD samen met voedingsbedrijven, integratoren en technologieaanbieders hun toepasbaarheid achterhalen voor de Vlaamse voedingsindustrie. “Concreet willen we achterhalen of cobots ook in deze sector voordelen kunnen bieden ten opzichte van industriële robots", zegt projectleider Filiep Vincent van Sirris.

 

COBOTS

Filiep Vincent, projectleider ColRobFood
Filiep Vincent, projectleider ColRobFood

Cobots bestaan ondertussen al enkele jaren en de technologie van de mens-robotsamenwerking staat dan ook op punt. Vandaag worden deze robots nog vooral in de maakindustrie toegepast, waar ze een alternatief kunnen zijn voor de klassieke, industriële robots die omgeven zijn door een hekwerk. “In vergelijking met die laatste scoren cobots beter op het vlak van veiligheid, eenvoud van programmatie, snelheid van ingebruikname en flexibiliteit in taken. Wat het laadvermogen, bereik en snelheid betreft, zijn de industriële robots dan weer in het voordeel. Of cobots interessant zijn, hangt dus heel sterk af van de beoogde toepassing", begint Filiep Vincent.

 

VOEDINGSINDUSTRIE

“Bevindt die toepassing zich in de voedingsindustrie, dan kunnen we ons meteen enkele uitdagingen voor de geest halen. Elk natuurproduct is immers uniek, wat het veel moeilijker maakt om die te detecteren en te manipuleren. Het gaat hier ook typisch om heel grote massa's aan producten. Komt daar nog bij dat de machines een voedselveilig ontwerp moeten hebben en dat de productieomgeving geregeld gereinigd moet worden. Daartegen moeten deze machines dus bestand zijn. In de productiehal lijken cobots dan ook moeilijk inzetbaar, maar flexibele opdrachten bij de end-of-lineverpakking of ondersteuning bij de kwaliteitscontrole lijken ons wel haalbaar", vervolgt de projectleider.

 

PROJECT

Het is de bedoeling dat een twintigtal voedingsbedrijven deel uitmaken van de gebruikersgroep. Tijdens de startvergadering was er alvast een grote interesse
Het is de bedoeling dat een twintigtal voedingsbedrijven deel uitmaken van de gebruikersgroep. Tijdens de startvergadering was er alvast een grote interesse

Die effectieve mogelijkheden en beperkingen van cobots in de voedingsindustrie worden de komende twee jaren onderzocht in het ColRobFood-project, waarvoor Sirris en Flanders' FOOD hun kennis over de cobottechnologie en de Vlaamse voedingsindustrie zullen bundelen. Ook aan voedingsbedrijven zelf, integratoren en technologieaanbieders wordt gevraagd om hiervoor hun input te leveren.

“Van hen willen we tijdens de gebruikersgroepvergaderingen bijvoorbeeld te weten komen welke cobotgrijpers, -visiesystemen en -krachtgevoeligheden al dan niet bruikbaar zijn voor voedingsomgevingen, met het oog op veiligheid en efficiëntie. De verworven kennis dragen wij uiteindelijk over aan de leden van deze gebruikersgroep, maar ook de bedrijven onderling kunnen natuurlijk hun kennis delen, wat heel verrijkend kan zijn. Daarom voorzien we ook netwerkgelegenheden in de loop van het project, net als een roadshow langs een aantal maakbedrijven die al cobots gebruiken in hun productie. Ook in onze eigen labo's kunnen de deelnemers volop experimenteren tijdens de generieke, technische en economische haalbaarheidsstudies", overloopt de projectleider het vooropgestelde verloop van ColRobFood.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich nog aanmelden op www.sirris.be/nl/colrobfood