naar top
Menu
Logo Print
15/03/2019 - KATIA MERTEN-LENTZ

FRANSE NUTRISCORE KOMT NAAR ONS LAND

Ondanks aanhoudende meningsverschillen over juridisch statuut

Op basis van de testen in Frankrijk voert nu ook België de nutriscore in, ondanks de aanhoudende onzekerheden over het juridische statuut van het systeem. Is er sprake van een vrijwillige vermelding, zoals omschreven in verordening EU nr. 1169/2011 (de zogenaamde FIC-verordening), of van een voedingsclaim wanneer een product een 'groene' score krijgt?

 

VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE INFORMATIE

Katia Merten-Lentz
Katia Merten-Lentz

Ter herinnering: artikel 35 van de FIC-verordening stelt dat, naast de verplichte voedingswaardevermelding, “de energetische waarde en de hoeveelheden nutriënten [...] in andere uitdrukkingsvormen vermeld en/of gepresenteerd mogen worden met gebruikmaking van andere grafische vormen of symbolen". Bij de Franse kennisgeving van de nutriscore aan de Europese Commissie had de Franse overheid erop gewezen dat de nutriscore in het kader van die bepaling past.

Een verklarende interpretatie van artikel 35 van de FIC-verordening heeft de Europese Commissie er echter toe gebracht te stellen dat er geen sprake is van een dergelijke bijkomende uitdrukkingsvorm, omdat de nutriscore strikt genomen de informatie van de voedingswaardevermelding, met name de energetische waarde en de hoeveelheden nutriënten, niet herneemt. Ze acht dan ook dat de nutriscore als een vrijwillig verstrekt bijkomend informatiesysteem moet worden beschouwd volgens artikel 36 van de FIC-verordening. Dat artikel maakt het voor operatoren mogelijk om informatie op de etikettering van het product toe te voegen, op voorwaarde dat die niet misleidend of dubbelzinnig is en dat die op relevante wetenschappelijke gegevens is gebaseerd.

 

Hoewel het gebruik van groen of de letter A probleemloos valt onder de definitie van een 'claim', is het delicater om te stellen dat er sprake is van een 'voedingsclaim'

 

CLAIM OF VOEDINGSCLAIM

De Commissie stelt ook nog dat de nutriscore - voor zover die een notatiemechanisme omvat waardoor een product op voedingsvlak als heilzaam kan worden voorgesteld, door middel van vermeldingen of kleuren, zoals groen of de letters A of B - aan de definitie van een voedingsclaim zou voldoen. Namelijk: “Elke boodschap of aanduiding die niet verplicht is op grond van de EU- of nationale wetgeving, met inbegrip van illustraties, grafische voorstellingen of symbolen, ongeacht de vorm, waarmee de indruk gewekt of geïmpliceerd wordt dat een levensmiddel bepaalde heilzame voedingseigenschappen heeft met betrekking tot de energetische waarde die het levert, of de nutriënten of andere stoffen die het bevat'.

Uitsluitend de voedingsclaims die uitdrukkelijk worden opgesomd in de bijlage van verordening nr. 1924/2006 zijn echter toegelaten. Hoewel het gebruik van groen of de letter A probleemloos valt onder de definitie van een 'claim', is het delicater om te stellen dat er sprake is van een 'voedingsclaim'.

 

MENINGSVERSCHILLEN

Gezien het succes van de nutriscore, die voortaan in meerdere landen wordt goedgekeurd (Spanje zou de nutriscore als derde Europese land invoeren), wordt het in ieder geval essentieel om het statuut van dit systeem te verduidelijken. Indien de meningsverschillen aanhouden, kan alleen een arrest van het Hof van Justitie, dat als enige bevoegd is om bepalingen van Europees recht te interpreteren, deze kwestie definitief regelen.

 

GEBRUIK

Het Koninklijk Besluit betreffende het gebruik van het logo 'Nutri-Score' dat op 28 september 2018 via de TRIS-procedure bij de diensten van de Commissie werd betekend, zou officieel vanaf dit voorjaar in werking kunnen treden, zelfs al hebben een aantal Belgische operatoren het al enkele maanden geleden ingevoerd. Elke fabrikant kan dit systeem naar believen blijven gebruiken, ook al verduidelijkt het Koninklijk Besluit dat de nutriscore, wanneer die wordt gebruikt, betrekking moet hebben op alle categorieën van levensmiddelen die eenzelfde operator onder zijn eigen merk op de markt brengt. 

 

JURIDISCH ADVIES

Katia Merten-Lentz is als advocaat-vennoot verbonden aan het kantoor Keller & Heckman. Ze adviseert bedrijven over de Europese en nationale wetgeving op het gebied van landbouw en voeding (veiligheid, etikettering, aansprakelijkheid, marketing, claims etc.). Keller & Heckman is een internationaal kantoor gespecialiseerd in voedings- en levensmiddelenrecht, aanwezig in Brussel, Parijs, San Francisco, Shanghai enWashington. Deze internationale aanwezigheid biedt Katia en haar team de mogelijkheid om klanten te begeleiden bij hun exportactiviteiten,zowel naar Azië als naar de Verenigde Staten.