naar top
Menu
Logo Print
02/05/2019 - WOUTER VERHEECKE

ACTIEVE SPIL TUSSEN TELER EN RETAILER

Special Fruit innoveert zelf in geoptimaliseerde teeltvariëteiten

De Limburgse fruittelers zijn bekend tot in Rusland, maar in deze regio worden nog meer fruit en groenten verhandeld dan alleen maar peren. Special Fruit uit Meer importeert zijn bessen, mango's en avocado's van 'dichtbij' - Zuid-Europa of Noord-Afrika - laat die eventueel rijpen tot ze 'ready to eat' zijn, verpakt ze veelal onder private label en voert ze ten slotte uit naar retailers en foodservicebedrijven wereldwijd. Vers en onbewerkt, maar de uitdagingen zijn er daarom niet minder op. Het bedrijf doorbreekt dan wel de seizoensgrenzen, maar de typische schommelingen in drukte - en dus ook personeel - blijven bijvoorbeeld wel overeind.

 

Voor de operaties in Meer kan het bedrijf rekenen op 160 vaste medewerkers
Voor de operaties in Meer kan het bedrijf rekenen op 160 vaste medewerkers

 

BEDRIJFSHISTORIEK

Special Fruit is een familiebedrijf. Business development manager Koen Maes werkt er onder meer met zijn broers en zijn oom, zijn vader François richtte de onderneming op. De geschiedenis gaat terug tot in 1976.

Handelaar

Koen Maes, business development manager
Koen Maes, business development manager

“Onze familie had toen een detailhandel, met ook enkele bakkers in hun klantenbestand. Die wilden hun taarten ook buiten het lokale seizoen met fruit versieren, dus gingen wij die importeren van buiten Europa. Na enkele professionaliseringsstappen kreeg de bedrijfsstructuur zoals we die vandaag kennen, vorm in 1990. Toen zijn we ook naar deze locatie in Meer verhuisd, wat qua logistiek een ideale hub is tussen België en Nederland. We importeren en exporteren vers, onbewerkt fruit, met een sterke focus op de Europese handel. 20% is bestemd voor de Belgische markt, 80% voor export, en dat zowel voor de retail als food service", begint Maes.

Producent

“We zoeken naar matches tussen wat onze afnemers willen en wat de telers kunnen aanbieden. Een retailer wil weinig afval, een lange houdbaarheid en een goeie kwaliteit; een teler wil een grote opbrengst. Sinds 2011 hebben we zelf meer grip op de teelt. Sommige producten produceren we nu zelf en daarbij proberen we te innoveren in speciale variëteiten", vervolgt hij.

Regisseur

“Een laatste inzicht is dat wij niet altijd zelf de producent hoeven te zijn van die variëteiten. Wij moeten de keten wel in regie nemen, als link tussen de telers en de afnemers. Daarmee bedoel ik dat wij zelf bepalen wat de teler teelt en in welke volumes hij dat het best doet, hoe wij zijn producten gaan verpakken en hoe we communiceren naar de consument toe, via de retailer. Dat brengt heel wat met zich mee, maar het bezorgt ons wel ons onderscheidend vermogen", stelt Maes.

 

DUURZAAMHEID

Ook op het vlak van duurzaamheid probeert het bedrijf een verschil te maken.

Logistiek

“Afgelopen najaar ontvingen we de Lean And Green Star van het Vlaams Instituut voor de Logistiek, omdat we onze CO2-uitstoot in vijf jaar tijd met 20% hadden gereduceerd. Dit vooral door dichterbij - in Europa of Noord-Afrika - te produceren en meer in te zetten op zeevracht of wegtransport in plaats van luchtvracht. Dit komt overigens ook de kwaliteit van de producten ten goede, omdat er hierdoor minder temperatuurschommelingen zijn tijdens het vervoer", aldus de business development manager.

Verpakking

“Daarnaast bekijken we ook hoe we minder of andere verpakkingsmaterialen kunnen gebruiken. In die optiek hebben we ook beslist om voor een stuk onze branding op te geven, door geen merk meer te printen op de dozen van gerecycleerd karton. Door die inkt achterwege te laten, bevorderen we ook de verdere recyclagemogelijkheden", gaat hij verder.

Sociaal

“Een derde pijler binnen onze duurzaamheidsfilosofie is mensgericht. In ontwikkelingslanden laten we via audits de werkomstandigheden controleren, zodat daar geen ondeugdelijke praktijken gebeuren qua kinderarbeid of verloning. Daar wordt dit immers niet gecontroleerd door de lokale overheid en sommige van onze klanten eisen dit ook van ons. Daar hebben wij zelf KPI's voor opgesteld: tegen 2020 moet 100% van onze leveranciers uit die landen aan onze eisen voldoen. Die controle kost ons geld en moeite, maar wij zien het als een service. En zo werken we opnieuw aan ons onderscheidend vermogen", legt Maes uit.

 

“Maak ook interim-krachten duidelijk waar je als bedrijf voor staat en waar je naartoe wil"

 

UITDAGINGEN

Met welke productspecifieke uitdagingen kampt dit bedrijf?

Voedselzekerheid

In metershoge rijpkamers stockeert het bedrijf zijn uitheemse groente- en fruitsoorten, om ze uiteindelijk eetrijp uit te voeren naar de retailers en foodservicebedrijven
In metershoge rijpkamers stockeert het bedrijf zijn uitheemse groente- en fruitsoorten, om ze uiteindelijk eetrijp uit te voeren naar de retailers en foodservicebedrijven

“Zoals in elk voedingsbedrijf is voedselveiligheid voor ons een topprioriteit, zeker doordat we niks invriezen. Door de juiste logistieke keuzes te maken qua temperatuur, transportmethodes en telers, proberen we de voedselverliezen tot een minimum te beperken. Wij bekommeren ons evenwel ook over de wereldwijde voedselzekerheid. Tegen 2030 moeten we naar verwachting 9 miljard mensen van eten kunnen voorzien, op de juiste manier en aan de juiste prijs. Dat wordt zeker een grote uitdaging voor de hele sector. We zullen efficiënter moeten omgaan met onze natuurlijke bronnen", meent de business development manager.

Prijsdruk

“Exotisch fruit, zoals mango's en avocado's, verhandelen wij al sinds 2006. Toen moesten we de retailers nog overtuigen van die 'nieuwe' producten, maar tegenwoordig zijn die net heel gegeerd. Dat brengt een enorme concurrentiestrijd onder de retailers teweeg, waardoor de prijzen voor de telers en voor ons onder druk komen te staan. Ook hier komt het duurzaamheidsaspect trouwens weer om de hoek loeren. Wij kunnen wel inspanningen leveren om bijvoorbeeld minder plastic te gebruiken in de verpakkingen, maar dan moet de consument ook bereid zijn om daarvoor te betalen", klinkt het verder.

 

PERSONEEL

Voor de operaties in Meer beschikt het bedrijf over zo'n 165 vaste medewerkers, aangevuld met interim-krachten om de fluctuerende volumes aan te kunnen.

Interimmers

“Daarvoor werken we nauw samen met geselecteerde uitzendkantoren, die heel goed weten welke profielen wij nodig hebben. Onze nood aan extra medewerkers varieert van dag tot dag. Dit is dan ook zeker geen eenvoudige zoektocht, al proberen we die vraag nu zo goed mogelijk te voorspellen op basis van historische gegevens. We willen die interimmers waar wij tevreden over zijn, ook belonen met garanties, zodat zij hier toch in een min of meer vast stramien worden tewerkgesteld. Dit bespaart ons ten slotte ook opleidingstijd. Daarom is het belangrijk om ook die medewerkers duidelijk te maken waar je als bedrijf voor staat en waar je naartoe wilt", tipt Maes.

 

TOEKOMST

In de nabije toekomst wil Special Fruit de automatisering in de hele keten opkrikken
In de nabije toekomst wil Special Fruit de automatisering in de hele keten opkrikken

Dat brengt ons naadloos bij de toekomstverwachtingen.

Groeiende producten

“We willen verder innoveren in die producten waar we goed in zijn. We hebben onze knowhow, kwaliteit en ons onderscheidend vermogen met de eigen teelt vooral opgebouwd in de bessen en de ready-to-eat vruchten. Dat zijn ook de producten met de grootste toegevoegde waarde - omdat ze gezond, lekker en makkelijk zijn - en waarvoor we een nog grotere vraag verwachten in de nabije toekomst", voorspelt de business development manager.

Automatisering

“Algemeen beschouwd is de automatisering van de productie en de operaties binnen fruit en groenten nu nog vrij miniem, maar daar zal zeker verandering in moeten komen om de aangehaalde uitdagingen en de zich snel opvolgende tendensen binnen dit segment het hoofd te kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan robots bij de teelt en oogst, geautomatiseerde data-informatie voor de consumenten en andersom ook inzicht over hun koopgedrag voor ons, zodat we kunnen 'forecasten'. We staan voor boeiende tijden!", beseft Maes.