naar top
Menu
Logo Print
12/06/2019 - LIEVE RUELENS

TECHNICI GEZOCHT … EN NIET EENS VER GEVONDEN

Kijk binnen de eigen bedrijfsmuren uit naar medewerkers die u kunt bijscholen

Alpro: 20 openstaande vacatures voor technische profielen. Metagenics: Technische Dienst overbelast door kleine storingen. Fuji Oil: te lange stilstanden. Wat hebben deze bedrijven gemeen, naast het feit dat ze - zoals veel anderen - dag na dag moeite hebben om de technische kant van de productie op de rails te houden? Wel, ze bleven niet bij de pakken zitten en investeerden in opleiding.

 

TECHNIEK VOOR IEDEREEN

Voor de huidige operatoren en technici is de automatische sturing van systemen een uitdaging
Voor de huidige operatoren en technici is de automatische sturing van systemen een uitdaging

In Wevelgem riep Alpro de nieuwe functie 'preventietechnieker' in het leven. Via een intern opleidingstraject kunnen de eigen medewerkers doorgroeien tot deze nieuwe functie, die zowel structurele als preventieve technische taken omvat. Metagenics en Fuji Oil gingen dan weer aan de slag met hun operatoren. Zij kregen een technisch bad, met succes. Bij Metagenics lossen de operatoren nu zelf kleine technische storingen op. Ze staan sterker in hun job en zijn ook enthousiaster. Bovendien hebben de technici nu meer tijd voor curatief en preventief onderhoud. Fuji Oil was een ander verhaal: daar was de supervisor vooral kop van jut. Als ware 'brandjesblusser' holde hij de problemen achterna. Doordat de operatoren nu mee nadenken over de problemen, werden de stilstanden korter en verlopen de interventies sneller. Hun technische interesse is opgewekt en ze vragen zélf naar vervolgopleidingen.

 

TEKORT OP DE ARBEIDSMARKT

De genoemde bedrijven zijn slim, want de kloof tussen vraag en aanbod was nooit eerder zo groot. Binnen het onderwijs worden veel inspanningen gedaan om de voor de arbeidsmarkt erg relevante STEM-skills (Science, Technology, Mathematics en Engineering) te versterken. Vanuit de sector trekken we mee aan de kar, maar laten we toch ook realistisch zijn: de echte effecten van dit offensief zijn hooguit pas over enkele jaren te verwachten. Daarenboven zien we onder druk van de digitalisering de behoefte aan nieuwe vaardigheden ontstaan. Voor de huidige operatoren en technici is de automatische sturing van systemen een uitdaging. Dit vraagt om een gecombineerde kennis van elektrische en mechanische componenten en ook van het softwarematige, en net die combinatie is quasi niet aanwezig in de bedrijven. Wie niet tegen de muur wil lopen, kan dus maar beter investeren.

 

“Een voordeel van investeren in huidige werknemers is dat zij de machines en procedures al kennen"

 

VINTO

Vanuit Alimento investeren we ondertussen al vijf jaar in Vinto, een netwerk van technische leerkrachten die zich ten dienste stellen van bedrijven. Ze ontwikkelen en geven technische basisopleidingen voor operatoren en technici. Deze vinden plaats in de bedrijven zelf of in de technische onderwijsinstellingen, waar gebruik kan worden gemaakt van didactische opstellingen. De leerkrachten zijn gedreven en hebben de didactische vaardigheden om moeilijke, technische materie behapbaar te maken voor de doelgroep. Dit is een goede aanvulling op de trainingen van machinefabrikanten, die doorgaans veel technische voorkennis vereisen. De opleidingen vertrekken van de dagelijkse taken van de 'studenten' en zijn direct toepasbaar. Omdat zij na de opleiding bepaalde taken beter kunnen uitvoeren, is er een snelle return on investment. Ondertussen zijn zo een 60-tal leerkrachten in een 150-tal bedrijven actief geweest en hebben ze ruim 1.000 operatoren en technici opgeleid.

 

WIN-WIN-WIN

In dit verhaal wint iedereen. De bedrijven houden hun technische potentieel op peil, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Een groot voordeel van de investeringen in de huidige werknemers is ook dat ze de machines en procedures al kennen. En meer technisch inzicht leidt ook tot een hogere efficiëntie. De werknemers, van hun kant, krijgen de kans om te groeien en stappen te zetten in hun loopbaan. Tijdens een opleiding zien we mensen openbloeien en ambities uiten die tot dan onuitgesproken en dus ook ongehoord bleven. Leerkrachten tot slot houden de vinger aan de pols van de nieuwste ontwikkelingen en hebben een goed zicht op de nodige vaardigheden. Die kennis nemen ze mee naar hun klassen, om de komende generaties zo goed mogelijk voor te bereiden. Geen defaitisme dus, maar blijven zoeken naar formules die werken. En dat doen ze!

 

ADVIES ROND PERSONEEL

Lieve Ruelens
Lieve Ruelens

Lieve Ruelens is adviseur onderzoek & ontwikkeling bij Alimento, het sectorale opleidingsfonds van de voedingsindustrie. Ze houdt de vinger aan de pols van de uitdagingen rond personeel en organisatie bij voedingsbedrijven en werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe ondersteunende initiatieven op dit vlak.

De Alimento-groep staat ten dienste van meer dan 4.400 voedingsbedrijven die samen bijna 91.000 mensen tewerkstellen. De dienstverlening geldt voor de werknemers van de paritaire comités 118 (arbeiders) en 220 (bedienden).