naar top
Menu
Logo Print
15/10/2019 - VALÉRIE COUPLEZ

MEER MOGELIJKHEDEN OM PRODUCT TE DOEN OPVALLEN

Plan van aanpak bij sleeveverpakkingen

U wilt uw product in een nieuw jasje steken? U wilt het wat beter doen opvallen in het winkelrek; virtueel of reëel? Maar u wilt ook een duurzaam imago uitstralen? Dan moet u sleeveverpakkingen overwegen. Door folie als een tweede huid rondom uw primaire verpakking aan te brengen, geeft u uzelf 360° aan mogelijkheden voor marketing en informatie. Veel meer dus dan wat een klassiek etiket te bieden heeft. We loodsen u langs de belangrijkste aspecten van de technologie.

 

WAT IS SLEEVEN?

Sleeveverpakkingen zijn een prima marketingtool
Sleeveverpakkingen zijn een prima marketingtool

Een shrink sleeve of kortweg een sleeve is een verpakking die rond uw product wordt 'gekrompen' en zo eigenlijk als een tweede huid rondom uw verpakking zit. Dat kan zowel over de volledige verpakking, een deel ervan, of zelfs om meerdere producten tot een geheel te bundelen.

Dit is de snelst groeiende labeltechnologie wereldwijd. De groei in Europa komt jaarlijks nog gemiddeld neer op 3 à 5%, waarbij er vooral marktaandeel van zelfklevende etiketten wordt afgeroomd. De Belgische markt was allerminst de eerste om sleeveverpakkingen te omarmen, maar maakt nu een felle inhaalbeweging door. Dat dit wat tijd kost, heeft er alles mee te maken dat sleeven een complex samenspel vraagt tussen materiaal, druktechnologie en de toepassing. Qua kostprijs zijn er weinig verschillen met de gangbare alternatieven.

 

WAAROM KIEZEN VOOR EEN SLEEVEVERPAKKING?

Dat sleeveverpakkingen enorm in opmars zijn, hebben ze in de eerste plaats te danken aan hun potentieel als marketingtool. De producent heeft 360° aan mogelijkheden om zijn product naar een hoger niveau te tillen en de aanwezigheid op het winkelrek visueel te versterken. Daarnaast kan men met een sleeve afwijken naar meer exotische vormen; opnieuw om het oog van de consument sneller op het product in kwestie te laten vallen. Sleeves kunnen bovendien een beschermend effect hebben en instaan voor de verzegeling van de dop.

Ook op het vlak van duurzaamheid liggen ze opvallend goed in de markt. Met een zo laag mogelijk gewicht aan verpakking kan een maximum aan decoratie en veiligheid bereikt worden. Bovendien scoren sleeves op het vlak van gewicht en recycleerbaarheid achteraf beter dan zelfklevende etiketten. Zij maken immers geen gebruik van lijm en kunnen mits een perforatie eenvoudig van de primaire verpakking gescheiden worden. Zo krijgen recyclagebedrijven zuiverdere stromen.

 

HOE GEBEURT HET SLEEVEN?

De basis voor het sleeven is een warmtegevoelig materiaal, dat rond de primaire verpakking wordt geplaatst. Door de toepassing van warmte in een krimptunnel (stoom, hetelucht of infrarood) zal de sleeve beginnen krimpen en zich samendrukken rond het product. Wat op het materiaal gedrukt staat, zal pas door de krimp die ontstaat ten volle tot zijn recht komen. Het is dus pas wanneer de sleeve perfect zit dat hij de juiste boodschap zal brengen. Het vergt echter een complex samenspel van diverse parameters om dit doel te bereiken.

Voor elke zone van de krimptunnel moet een krimpcurve worden vastgelegd, in synergie met het materiaal
Voor elke zone van de krimptunnel moet een krimpcurve worden vastgelegd, in synergie met het materiaal

1. Projectanalyse

Het meest cruciale punt in een sleeveverpakkingsproces is hoe dan ook het voortraject. Hoe meer aandacht men hieraan besteedt, tegen hoe minder problemen men zal aanlopen in de eigenlijke productie. Er zijn een aantal zaken om op voorhand uit te klaren, om zo tot een perfecte zittende sleeve te komen. Met welk type recipiënt zal er gewerkt worden? Welke vorm heeft het, uit welk materiaal bestaat het? Gaat men afgevuld of leeg sleeven? Waar moeten de vouwlijnen precies gepositioneerd worden? Deze zaken worden eerst via een theoretische benadering zo goed mogelijk afgetoetst om tot een 2D-beeld te komen.

2. Keuze van het materiaal

De producent heeft keuze uit diverse materialen waaruit de sleeve kan bestaan: pvc, pet, OPS of PLA in diktes van 40, 45 of 50 µm. In het verleden bewees vooral pvc zich als de meest populaire keuze, vooral vanwege de prijs en beschikbaarheid. De jongste jaren heeft pet deze koppositie echter overgenomen. Door de toename in het aantal varianten in pet-materiaal, kan dit nu ook de meeste projecten aan. Betere eigenschappen, betere beschikbaarheid en 'beterkoop' vullen het lijstje van troeven aan. Wie nog een stapje verder wil gaan met het duurzame karakter van zijn sleeve, kiest dan weer het snelst voor PLA. De eigenschappen zijn gelijkwaardig aan die van pet, maar er is wel een hoger prijskaartje aan verbonden. Het is aan de voedingsproducent om in te schatten of dit een meerwaarde kan zijn voor zijn product.

3. Krimpcurve bepalen

In deze fase moet men vooral ontdekken hoe de krimpcurve er precies moet uitzien. Aangezien er met sleeven van een 2D-beeld op papier naar een 3D-beeld in de praktijk wordt gegaan, zijn krimptesten onontbeerlijk om tot het juiste materiaal te komen voor een feilloos eindresultaat. Bij krimpen zal de vorm van de fles de krimpcapaciteit gaan bepalen. Men kan het materiaal tot 75% gaan krimpen. Gemiddeld ligt daar de limiet tussen het smalste en het breedste punt van de verpakking. Men zal tijdens de krimptesten ook rekening moeten houden met de omgevingstemperatuur in de uiteindelijke productieomgeving. Die kan immers een invloed hebben.

4. Krimptunnel

De verpakking zal aan een vooraf bepaalde snelheid door de tunnel lopen. Afhankelijk van de vorm van het recipiënt en hoeveel krimp er exact nodig is op elke plaats, zal de temperatuur aangepast worden. Elke zone zal aan een ander debiet, temperatuur en vochtigheid worden blootgesteld in synergie met het materiaal; de zogenaamde krimpcurve. Krimpen kan, zoals gesteld, gebeuren op basis van stoom, hetelucht of infrarood. Het best mogelijke resultaat ontstaat wanneer het eigenlijke krimpen zo constant mogelijk kan gebeuren. Andere parameters waarmee gespeeld wordt, zijn de snelheid (hoelang blijft het product in de krimptunnel?) en de krimpkracht. Volautomatische krimptunnels verdienen de voorkeur wanneer er verschillende formaten en producten de revue passeren. Er moet ook over de zuiverheid van de stoom gewaakt worden, wil men een optimale levensduur uit zijn machines halen.

5. Inkt- en druktechnologie

Aangezien de krimp met folie wordt verwezenlijkt, zal men gebruik moeten maken van speciale inkten voor krimptechnologie. Dit zijn inkten die voor gebruik in de voedingsindustrie ook alleen maar van foodgrade solventen mogen gebruikmaken. Op die manier is er geen enkel risico op migratie. Producenten kunnen hun eigen aanwezige druktechnieken gebruiken om het 2D-beeld van de sleeve te drukken. Loonsleevers zullen algauw opteren voor flexotechnologie. Op die manier kunnen de plaatkosten tot een minimum beperkt blijven, zodat ook kleinere series rendabel een sleeve kunnen krijgen. Daarnaast biedt flexo het voordeel van veel kleurkracht.

6. Perforeren

Om de sleeve eenvoudig los te maken van de primaire verpakking of om een verzegeling van bijvoorbeeld de dop aan te brengen, zal er moeten geperforeerd worden. Men bedient zich daarvoor van een V-perforatie in de verpakkingslijn. Daarvoor hoeft enkel een module aan de machine worden toegevoegd.

 

TRENDS IN SLEEVEN

Meer functionaliteit

Sleeves kunnen gebruikt worden om een extra versteviging te krijgen
Sleeves kunnen gebruikt worden om een extra versteviging te krijgen

Waar sleeven in de eerste plaats om hun esthetische troeven aan marktaandeel gewonnen hebben, gebeuren er nu ook steeds meer ontwikkelingen om hun functionaliteit te verhogen. Door het gebruik van een speciaal ontwikkelde opaak folie, kan men namelijk een uv-barrière gaan aanbrengen aan de hand van een sleeve. Dit opent de deur naar bijvoorbeeld de markt van zuivelproducten, omdat het een belangrijke factor is om de houdbaarheid van het product te verlengen. Zo kan men overschakelen van HDPE-flessen naar goedkopere petflessen. Daarnaast kunnen sleeves gebruikt worden om een extra versteviging te krijgen. Het jasje rond de verpakking zorgt voor een bijkomende bescherming die bestand is tegen krassen en vocht. Ook tamper-evident sleeves (verzegeling) kaderen in deze optiek.

Meer variatie

De etikettenmarkt evolueert naar kortere runs. Producenten willen sneller variëren in producten en verpakkingen. Met sleeves kan men het uitzicht van een product telkens opnieuw gaan definiëren. Ze zijn dan ook in het voordeel als verpakkingstechniek.

Meer duurzaamheid

Dat sleeven in opmars is, heeft ook te maken met de verhoogde aandacht voor duurzaamheid in het verpakkingsproces. Zoals eerder aangehaald, liggen er voordelen qua gewicht van de verpakking en qua recycleerbaarheid. Door te kiezen voor bioplastics (PLA) als krimpfolie kan men zijn product nog groener in de markt zetten. Er komen steeds meer vragen vanuit de markt om zo circulair mogelijke verpakkingen te realiseren.