naar top
Menu
Logo Print

KWALITEITSCONTROLES TIJDENS PRODUCTIE OM PROCES TIJDIG TE KUNNEN BIJSTUREN

Alpro maakt werk van efficiënte productie

Alpro, bekend om de plantaardige alternatieven voor klassieke zuivelproducten, haalde de jongste jaren meermaals de reguliere pers als gevolg van zijn miljoeneninvesteringen en forse aanwervingen. Ook in de kwaliteitsafdeling pompt het bedrijf heel wat geld, om zo zijn merknaam verder kracht bij te zetten. “We beschikken daartoe over de nodige medewerkers en een goed uitgerust laboratorium, maar ook de operatoren op de productievloer maken indirect deel uit van de kwaliteitsploeg. Zij zorgen er immers voor dat we het proces tijdig kunnen bijsturen om zo aan efficiëntie te winnen", zegt kwaliteitsmanager Hannes Berings.

 

BEDRIJFSVOORSTELLING

Alpro, met hoofdzetel in Gent en onderdeel van de Amerikaanse WhiteWave Foods Company, produceert plantaardige voeding en dranken in de vorm van drinks, desserts en plantaardige alternatieven voor yoghurt, room en margarine. Die worden gemaakt, vertrekkend van soja, amandelnoten, hazelnoten, rijst, haver en kokosnoot. De Belgische productievestiging in Wevelgem wordt onderverdeeld in twee fabrieken, op basis van de eindverpakking van de voedingsproducten: bricks en cups.

Door de sterk stijgende marktvraag naar gezonde, plantaardige voeding maakt het bedrijf momenteel een steile groei door. Dat gaat gepaard met miljoeneninvesteringen - 185 miljoen euro in vijf jaar tijd in België - onder meer in logistiek, gebouwen en duurzaamheid. Daarnaast is er een forse uitbreiding van het personeelsbestand; ook in de kwaliteitsafdeling.

KWALITEIT

“Momenteel zijn niet minder dan dertig medewerkers, verdeeld over vijf ploegen, volcontinu werkzaam in ons goed uitgeruste kwaliteitslabo", begint Hannes Berings, kwaliteitsmanager in de brickafdeling.

 

Investeren

“Dat is best veel en dat heeft enerzijds te maken met het feit dat dit labo centraal gelegen is, waardoor het ook wordt ingezet voor nieuwe productontwikkelingen voor onze verschillende internationale productiesites. Anderzijds vindt het bedrijf het gewoon belangrijk om geld, tijd en energie te investeren in kwaliteit. We hebben immers een sterk merk en we moeten de verwachtingen van de consumenten te allen tijde kunnen inlossen", klinkt het plichtbewust.

Productievloer

Kwaliteit start echter niet in dit labo, maar reeds bij de operatoren op de productievloer: 'de ogen en de oren' van het productieproces. “Een eerste controle gebeurt al bij het binnenkomen van de grondstoffen, die moeten voldoen aan de afgesproken specificaties met de leveranciers. Daarna volgen we ons eigen productieproces op en gaan we bijvoorbeeld controleren of de gemaakte ingrediëntenmix perfect is. Indien wel, dan steriliseren we dit mengsel en vullen we het af. Daarna volgen er nog een aantal uitgangscontroles op de verpakte producten, wat dan evenwel in het labo gebeurt", zegt Berings. “Het productieproces is grotendeels geautomatiseerd, waardoor onze operatoren relatief weinig handenarbeid moeten uitvoeren. Ze moeten de machines wel kunnen bedienen en begrijpen, waardoor ze hoger opgeleid moeten zijn. En we vragen hun dus ook een aantal metingen te doen, zodat we het proces tijdig kunnen bijsturen en de productieverliezen kunnen beperken."

Labo

In het kwaliteitslabo zelf gebeuren drie soorten controles op de verpakte producten: microbiologisch, fysicochemisch en organoleptisch. “Bij de eerste controlegroep gaan we na of de producten steriel zijn en niet bederven vóór de vooropgestelde houdbaarheidstermijn. Hiertoe gaan we ze een aantal dagen incuberen bij 30 tot 45 °C, om dan een aantal dagen later te controleren of ze nog altijd stabiel zijn. Ook de verpakkingen en verpakkingsmachines moeten overigens steriel zijn, dus gaan we ook na of de reiniging van deze machines goed gebeurd is", aldus Berings. “Belangrijke fysicochemische eigenschappen zijn bijvoorbeeld het drogestof-, calcium- en eiwitgehalte, maar ook de lepelbaarheid als het gaat om plantaardige alternatieven voor yoghurt. Ook extra, steekproefsgewijze verpakkingscontroles maken deel uit van deze tweede controlegroep", vervolgt hij. “In de derde groep gaat het om de geur en de smaak van de afgevulde producten, waarvoor we testpanels samenstellen en trainen. Deze controles ontdubbelen we altijd over twee testpersonen, zodat de kans dat een af te keuren product toch wordt goedgekeurd, minimaal is. Ook medewerkers van buiten de kwaliteitsdienst worden trouwens regelmatig ingeschakeld voor deze organoleptische controles", klinkt het nog.


ALLERGENENBEHEER

In hoeverre verschilt de productie van plantaardige alternatieven van de traditionele zuivelproductie? “Koemelk heeft haar uitdagingen, maar sojadrink heeft die evenzeer. Bovendien werken wij voor een aantal van onze producten met bijkomende allergenen, zoals verscheidene soorten noten. Daar is dus een gepast beheersplan voor nodig. Na de reiniging van de machines gaan laboranten na of alle sporen wel verwijderd zijn; ook in de producten die daarna op die lijn gemaakt worden. Om eventuele kruiscontaminaties tegen te gaan, werken we per omschakeling ook in een andere kleur: de ene keer zijn de kledij en de gereedschappen blauw, daarna schakelen we bv. over op rood. Zo zijn we in staat om bewust op eenzelfde lijn verschillende allergenen te verwerken."

UITDAGINGEN

Grondstoffen

“Zoals eerder gesteld, start alles met de grondstoffen, die in ons geval uit verschillende landen komen. De kwaliteit daarvan heeft een grote invloed op de efficiëntie van de verwerking en op de kwaliteit van de eindproducten. Daar moeten we dus strikt op toezien", stelt Berings.

Groei

“Bovendien zijn we een bedrijf in volle expansie, wat zeker ook implicaties heeft voor de werking van onze kwaliteitsafdeling. Enerzijds is er de veelheid van producten, die we opvangen door procesmatig te werk te gaan, en anderzijds is er ook de toegenomen complexiteit van de producten, met nieuwe ingrediënten en allergenen", gaat hij door.

 

Personeel

“Als je zo snel groeit, zijn er ook veel nieuwe mensen nodig. De zoektocht naar de juiste medewerkers is niet makkelijk. We zetten hiervoor dan ook nieuwe kanalen in, zoals jobbeurzen, sociale media, samenwerkingen met scholen en jobdagen op het bedrijf zelf. Na hun aanwerving moeten we de nieuwe medewerkers ook trainen en hun de juiste attitude bijbrengen. Denk maar aan de audits voor onze verschillende certificaten, waar we telkens iets uit willen leren. Door de grote aanwervingsgolf hebben we ons opleidingstraject recent herbekeken, zodat we de nieuwkomers de ondersteuning kunnen bieden die ze nodig hebben", haalt de kwaliteitsmanager nog aan.

TOEKOMST

Tot slot werpt Berings een blik in de toekomst. “We zijn sterk bezig met 'continuous improvement', op allerlei vlakken. Wie door een traject van snelle expansie gaat en tegelijk zijn kwaliteitsniveau wil handhaven, boet vaak wat in aan efficiëntie. Onze volgende uitdaging bestaat er dus in om ook dit verder te optimaliseren", klinkt het nog.