naar top
Menu
Logo Print

AMBACHTELIJKE ONTGINNING, MAAR VERWERKING IN ULTRAMODERNE FABRIEK

Zoutman zet in op kwaliteit en innovatie om verdere groei te realiseren

Zout is tot op heden een van de meest voorkomende mineralen op aarde en de ontginning ervan kan worden beschouwd als een van de oudste industrieën. “Die ontginning gebeurt nog altijd op de traditionele manier, maar we verwerken het zeezout in een ultramoderne fabriek tot we de gewenste korrelgrootte en kwaliteit bekomen", zegt Bert Lamote, COO van Zoutman. De Roeselaarse onderneming investeert fors met het oog op een verdere groei op de lange termijn.

 

BEDRIJFSVOORSTELLING

De geschiedenis van Zoutman gaat terug tot 1997, toen de onderneming werd overgenomen door de Roeselaarse broers Bart en Peter Sobry. Twintig jaar later zijn zij nog altijd de eigenaars van het onafhankelijke familiebedrijf, dat zich door de jaren heen gespecialiseerd heeft in de verwerking van hoogkwalitatief zeezout voor diverse toepassingen. Naast voedingszout levert het ook zout voor waterbehandeling, veevoeders en landbouwtoepassingen, strooizout en technische zouten.

In de haven van Gent beschikt het bedrijf over de grootste zoutterminal van alle Europese zeehavens, met een overdekte capaciteit van meer dan 300.000 ton. De grondstoffen komen er per schip toe en worden er verwerkt tot technisch zout van niet-voedingskwaliteit. De zouten die wel voedingsgeschikt zijn, worden verwerkt in de fabriek in Roeselare. Die zijn zowel bestemd voor de voedingsindustrie als voor de consumentenmarkt.

De onderneming investeerde in 2012 al zo'n 12 miljoen euro en maakt momenteel een nieuwe investeringsronde van 14 miljoen euro door. Dat moet resulteren in zowel een capaciteits- als een kwaliteitsverhoging.

HOOGKWALITATIEF ZEEZOUT

Onder meer doordat consumenten worden aangespoord om hun zoutverbruik te verminderen, stagneert de wereldwijde zoutconsumptie. Toch kan Zoutman jaar na jaar groeicijfers realiseren in deze niet-groeiende markt, doordat het bedrijf zich gespecialiseerd heeft in de verwerking van hoogkwalitatief zeezout.

Markt

“Twee grote factoren beïnvloeden de wereldwijde zoutmarkt", begint COO Bert Lamote. “Bijna 70% van de totale productie is bestemd voor de chemische industrie, waar het dient als basisgrondstof voor tal van scheikundige processen. Veel zoutproducenten maken deel uit van chemische multinationals, zodat dit dan een bedrijfsintern proces is. Wij richten ons als onafhankelijke verwerker echter op die overige 30% van de markt. De tweede belangrijke invloedsfactor is het wegenzout. Vroeger was strooizout ook voor ons een belangrijk product, maar door ons verder te diversifiëren, zijn we minder afhankelijk van strenge winters. We creëren onze groei vooral met zout voor voedingsdoeleinden en waterbehandeling, waar we het verschil maken met de hoge kwaliteit."

 

Ontginning

“Voor de zoutwinning zelf zijn er twee manieren te onderscheiden", vervolgt Lamote. “Mijnzout wordt ondergronds gewonnen door water in zoutlagen te pompen en de bekomen pekel te verdampen. Omdat dit type zout vooral bestemd is voor de chemische industrie, waar de mineralen en spoorelementen storend zijn, worden die neergeslagen door een chemische zuivering. Hierdoor is het eindproduct perfect wit van kleur", zegt de COO.

“Wij werken daarentegen louter met zeezout, dat op een geheel natuurlijke wijze ontgonnen wordt door zeewater te laten verdampen door de zon en de wind. De aanwezige mineralen zijn hier net een voordeel, omdat die enerzijds essentieel zijn voor ons lichaam en anderzijds voor een zachtere smaak zorgen.

Een ander belangrijk pluspunt is dat het hier om een duurzaam proces gaat, wat in schril contrast staat met de milieubelastende mijnzoutwinning. Wij trekken heel bewust die ecologische kaart, wat ook mooi staat op de labels van onze afnemers. Verdere voordelen zijn de natuurlijke korrelvariatie, de gastronomische waarde die hoger ligt dan bij gewoon keukenzout, en de mogelijkheid van clean labels, zonder additieven", stelt hij.

MODERNE FABRIEK

Een nadeel van zeezout is dan weer de kans om er natuurlijke onoplosbaarheden in aan te treffen, zoals zandkorrels of stukjes schelp. Die moeten er natuurlijk uit. “Om aan de hoge kwaliteitseisen van de voedingsindustrie te kunnen voldoen, is er dan ook een ultramoderne fabriek nodig voor de verdere verwerking van het zeezout", erkent Lamote. “Omdat zout een heel goedkoop product is, moet het proces bovendien sterk geautomatiseerd zijn."

 

Verwerkingsproces

Dat proces start bij het wassen van de aangevoerde, grove zoutkorrels met vers water en verzadigde pekel. Vervolgens wordt het zout gedroogd in een gasgestuurde wervelbeddroger, waardoor het vochtgehalte van 3% naar minder dan 0,1% wordt teruggebracht. Via grote magneten worden hierbij ook eventuele metaaldeeltjes verwijderd. Na het drogen en demetalliseren gaat het zout naar de hamermolens en de zeven, om zo de beoogde korrelgrootteverdeling te bekomen. Na de tussentijdse opslag in bulksilo's wordt het zout in een laatste processtap verpakt; variërend van big bags voor de industrie tot kleine zoutvaatjes voor consumenten.

Installaties

“Onze installaties zijn gebaseerd op bestaande technologieën. Bovendien is ons product relatief stabiel en weinig kritisch. Zout is immers een bactericide, het doodt bacteriën", weet Lamote. “Anderzijds is het wel erg hygroscopisch en corrosief, waardoor wij hier geen standaardproductie-installaties kunnen gebruiken. Al onze machines zijn omgebouwd, vervaardigd uit een speciaal type inox en op voorhand 'inhouse' getest. Zo vergewissen we ons ervan dat nieuwe machines bestand zijn tegen zoutstof en corrosie."

Optical cleaning

Als voorbeeld verwijst de COO naar de optische detectiemachines die het bedrijf onlangs in de nieuwe productietoren heeft geïmplementeerd, om zo de kwaliteitsborging nog verder op te drijven. “Camera's inspecteren alle zoutkorrels en detecteren of hier vreemde bestanddelen in zitten, die vervolgens pneumatisch uit de productiestroom verwijderd worden. Het resultaat is zeezout dat zo zuiver is als mijnzout, zonder dat er evenwel een chemische reiniging aan te pas komt", stelt hij.

 

UITDAGINGEN

Gevraagd naar de bedrijfsspecifieke uitdagingen, noemt Lamote vooreerst de wetgeving: “Die verandert constant en we moeten die dus nauwgezet opvolgen, doordat wij heel veel verschillende sectoren en landen beleveren. Een wetswijziging kan een grote impact hebben op onze organisatie."

De lichte structuur van het familiebedrijf maakt het ook moeilijk om op te boksen tegen de concurrerende mastodonten uit de chemische industrie. “Zout is er overal, vrijwel onuitputtelijk. Het is bovendien een erg kostengevoelig product. Zo'n 60% van de prijs zit in de logistiek, maar toch kunnen wij 30 à 40% van ons voedingszout uitvoeren naar Canada en de Verenigde Staten, precies omdat dit relatief goedkoop kan dankzij onze gunstige ligging nabij grote havens. Een tweede reden hiervoor is de hoge kwaliteit, waarmee wij het verschil maken met de lokale markt."FOCUS OP DUURZAAMHEID

Naast kwaliteit en innovatie draagt Zoutman ook duurzaamheid erg hoog in het vaandel. “Vooreerst is er het 100% natuurlijke en ecologische ontginningsproces van ons zeezout. Bovendien gebeurt ons wereldwijde transport grotendeels met grote schepen over zee, waardoor er per volume-eenheid veel minder CO2-uitstoot is dan met vrachtwagens over de weg. Afval hebben wij hier overigens niet, want als er een bepaalde zoutkorrel voor de ene toepassing buiten de specs valt, kunnen we die wel gebruiken voor een andere korrelfractie of een minder kritische applicatie. Tot slot hebben we het statuut van nullozer: we hebben onze eigen waterbehandeling en lozen niks. Zo is de cirkel bij ons dus helemaal rond", aldus COO Bert Lamote.

TOEKOMST

Met de huidige investeringen onderstreept het bedrijf zijn verdere groeiambitie. “Vooral voor voedingstoepassingen zien we nog heel wat mogelijkheden voor ons zeezout. We merken immers de algemene trend op van 'minder, maar beter', ook wat zout betreft. Daarom gaan we vooreerst voor een volumegroei door de toegenomen capaciteit, maar we willen ook de toegevoegde waarde van onze producten vergroten. Dit willen we enerzijds bewerkstelligen met een nog hogere kwaliteit. Anderzijds zetten we ook sterk in op innovatie voor nieuwe kruidenmixen of innovatieve voedingsproducten", aldus Lamote. “Die beoogde groei maakt trouwens dat we ook op zoek gaan naar nieuwe werknemers. Hier hebben we als familiebedrijf dan weer een voordeel. Bij ons kun je als werknemer echt het verschil maken", klinkt het nog.