naar top
Menu
Logo Print
17/11/2017 - MICHIEL DE MYLLE

procescontrole

PROCESCONTROLE

Stroomlijnen van productieprocessen via meet- en regeltechnieken

Aan de basis van Industrie 4.0 liggen de instrumenten die instaan voor dataverzameling. Op die gegevens worden vervolgens algoritmes losgelaten die betekenisvolle verbanden vinden, en zo de predictieve productie mogelijk maken, gericht op near-zero uitval en volledige transparantie.