naar top
Menu
Logo Print
09/03/2018 - MICHIEL DE MYLLE

Vlaamse industrie kan evenveel besparen als gemiddeld verbruik 150.000 gezinnen

Vice-ministerpresident Bart Tommelein maakt op het terrein kennis met energie-efficiëntie van chemiesector 

De energie-intensieve industrie in Vlaanderen ligt op koers om dit jaar een energiebesparing van 17,4 Petajoule (PJ) of 4833 GWh te realiseren. Dat is vergelijkbaar met het gemiddeld jaarverbruik van 150.000 gezinnen of het equivalent van het isoleren van een half miljoen daken. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de EnergieBeleidsOvereenkomsten (EBO) die op 8 maart werden voorgesteld tijdens een werkbezoek van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein aan chemiebedrijf Covestro in Antwerpen. De chemiesector in Vlaanderen behoort tot de wereldtop qua energie-efficiëntie en contribueert op basis van een tussentijdse monitoring voor meer dan de helft aan de geplande energiebesparing.

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: “Permanent streven naar meer energie-efficiëntie zit in het DNA van de chemie, kunststoffen en life sciences. Zowat 1 op de 3 bedrijven met een energiebeleidsovereenkomst komen uit deze sector, maar ze zijn wel goed voor 56% van de al gerealiseerde besparing. Hoe doen ze dat? Via recuperatie van restwarmte, procesoptimalisatie en door gebruik te maken van de modernste technologie."

Over EBO's

Energiebeleidsovereenkomsten zijn een partnerschap tussen de Vlaamse overheid en ruim 300 ondernemingen uit diverse industriële sectoren zoals chemie, kunststoffen, staal, voeding, metaal, papier, textiel en glas. De bedrijven engageren zich om energiebesparende maatregelen uit te voeren die op basis van energieaudits en energieplannen economisch rendabel zijn. De uitvoering van de maatregelen wordt jaarlijks nauwgezet opgevolgd. In ruil legt de Vlaamse overheid geen bijkomende administratieve lasten of nieuwe regelgeving op.

De eerste resultaten waren bijzonder positief. 328 bedrijven, waarvan 109 uit de chemie, kunststoffen en life sciences, hebben tussen 2015 en 2018 bijna 2.500 maatregelen gepland om te besparen op hun energieconsumptie. Het doel: op het einde van het jaar een besparing van 17,4 PJ of 3,6% op het totale primaire energieverbruik in vergelijking met referentiejaar 2014, oftewel 63% van de door Europa opgelegde energie-efficiëntiedoelstellingen voor Vlaanderen tegen 2020. Een monitoring van eind 2016 toonde aan dat de deelnemende bedrijven toen al ruim de helft van de geplande besparing effectief gerealiseerd hadden. Zo werd 515.000 ton aan CO2-emissies vermeden, vergelijkbaar met de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van 260.000 auto's.

Vlaams minister van Energie Bart TommeleinBart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie: “De overeenkomsten die wij afsluiten met energie-intensieve bedrijven zijn een win-win voor iedereen. Bedrijven zien hun energiefactuur verlagen en blijven concurrentieel tegenover de buurlanden. Tegelijk werken we samen aan het halen van de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen. Wat de 328 bedrijven samen jaarlijks besparen, komt immers overeen met het energieverbruik van 150.000 gezinnen en bovendien worden zo CO2-emissies vermeden. De cijfers tonen dus aan dat de energiebeleidsovereenkomsten een groot succes zijn. Daarom hebben we recent beslist om ze te verlengen tot 2022."