Dobbit
POLY-CLIP SYSTEM
magazine

VTI Brugge in project N31

Leerlingen ontwerpen industriële schakelkast

Sedert een aantal jaren breidt het VTI Brugge zijn project ‘Werkplekleren’ verder uit. Deze manier van opleiden houdt in dat de vertrouwde lesomgeving (klaslokaal, werkplaats, labo) voor een deel omgeruild wordt met de arbeidsplaats in de industrie en dat de leerkracht steeds aanwezig is bij het lesgebeuren (in tegenstelling tot stage). Dit schooljaar krijgen de leerlingen van het zevende jaar bso industriële elektriciteit de kans om een industriële schakelkast met als eindbestemming de nieuwe tunnel onder de Koning Albertlaan te bekabelen, te testen, te plaatsen en ten slotte in dienst te stellen. De bordenbouwer van elektrotechnische uitrustingen Cegelec uit Zwijndrecht werd ervan op de hoogte gebracht dat het VTI Brugge met drie leerlingen van het zevende jaar industriële elektriciteit (Kjell De Windt, Kenny Maes, Dries Victoor) kandidaat was om de schakelkast te bouwen en dat onder het toezicht van hun leerkracht Paul Verschelde en een verantwoordelijke van de firma Cegelec, Jean-Pierre Horemans. De leerlingen kwamen via dit project in contact met controllers, PLC’s, grote en kleine contactoren etc. Hierdoor ook had de leerkracht de gelegenheid zijn theoretische lessen aan te passen aan het op vandaag gebruikte schakelmateriaal. Eind mei werd de schakelkast onderworpen aan de laatste testen en voorlopig opgeleverd om vervolgens geplaatst en in dienst gesteld te worden op de werf.

LCP