Internet of Things in agrofood

Vlamingen debatteren in Spanje over troeven en verdere uitrol

Vertegenwoordigers uit de Vlaamse agrofoodsectoren zijn begin maart op uitnodiging van ILVO meegereisd naar de Europese stakeholdersmeeting van het Europese Horizon2020 innovatieproject IoF2020. IoF staat daarbij voor Internet of Farm and Food, naar analogie met IoT (Internet of Things). Meer dan 70 partners uit 14 Europese landen werken in dit project samen aan innovatieve systemen om landbouwdata slimmer te ontginnen en te gebruiken, om zo de duurzaamheid en efficiëntie van deze sectoren te verhogen.
De in Almeria (Spanje) aanwezige Vlaamse stakeholders waren Koen Carels (SALV), Maarten Claeys (medewerker van een Vlaams Europarlementariër), Gus Verhaege (Flanders’ FOOD), Jonathan Sercu (Crodeon Technologies), Joachim Crombez (Proagrica), Jürgen Decloedt (VITO), prof. Abdul Mouazen (UGent) en Caroline Thys (ANB). Zij sloten zich aan bij 88 andere Europese vertegenwoordigers uit de landbouwsector en de bedrijfswereld. De bedoeling was dat zij via workshops en debatten de meest recente IoT-evoluties leerden kennen op het vlak van vleesproductie, melkveehouderij, groenteteelt, fruitteelt en akkerbouw. Bij Internet of Things worden slimme apparaten en sensoren gekoppeld aan het internet, zodat zij de opgemeten data automatisch kunnen versturen naar de cloud, waarna die gebruikt kan worden om de productieprocessen efficiënter te maken. Daarnaast konden de Vlaamse stakeholders hun mening en inzichten geven over de verdere uitwerking van het IoF2020-project in de komende jaren.
Europa zet duidelijk in op precisielandbouw en innovatie. Er is beslist om als uitbreiding van het huidige 25 miljoen euro IoF2020-budget nog eens 5 miljoen euro extra te investeren in nieuwe cases, nieuwe technologieën en nieuwe regio’s. Zowel de huidige projectpartners als de in Almeria aanwezige stakeholders werden gevraagd om de selectiecriteria en de potentiele topics mee vorm te geven. De oproep naar kandidaten aan bedrijven, eindgebruikers of IoT-ontwikkelaars wordt verwacht tegen juni 2018.
Om het IoF-concept ook visueel duidelijk te maken, konden de Vlamingen een blik werpen op een concrete, nieuwe toepassing in de tomatenteelt. Tijdens dit bezoek werd uitgelegd hoe de gewasgroei en het serreklimaat opgevolgd worden via innovatieve IoT-sensoren. Met dit systeem kan men het gebruik van water en pesticiden terugbrengen, watervervuiling verminderen en de productiekost van serreteelten verlagen.
ILVO is betrokken bij IoF2020 als partner en samen met Biosense (Servië) als manager van de 19 use cases in het project. ILVO werkt zelf ook twee cases uit: één omtrent het traceren van weidegang bij melkvee i.s.m. het Gentse bedrijf Sensolus en onderzoeksinstelling INAGRO, en één omtrent optimalisatie van management in de vleesvarkenssector i.s.m. het Leuvense bedrijf Porphyrio, VION (NL), ZLTO (NL) en ISMB (IT).

Reageer

 

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij FoodProcess 

FoodProcess maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.