FoodProcess online tarieven print tarieven

VAKINFORMATIE VOOR DE VOEDINGSVERWERKENDE INDUSTRIE

Oplage 7 450
Lezers 16 390
Basis print CPM 209

Tarieven

NL + FR Kostprijs Eenheid CPM
1/8 Pagina € 685,00 per inlassing 42
1/4 Pagina € 1 235,00 per inlassing 75
1/2 Pagina € 2 230,00 per inlassing 136
1/1 Pagina € 3 430,00 per inlassing 209
2/1 Pagina € 5 690,00 per inlassing 347
Cover 1 € 6 855,00 per inlassing 418
Cover 2 € 4 800,00 per inlassing 293
Cover 3 € 4 460,00 per inlassing 272
Cover 4 € 5 140,00 per inlassing 314
Productinfo * € 685,00 per inlassing 42
QR-code € 1 235,00 per inlassing 75
1/1 pagina Branded Story * € 3 430,00 per inlassing 209
2/1 pagina Branded Story * € 5 690,00 per inlassing 347
Addressable Sampling Op aanvraag op aanvraag -

Prijzen in euro (excl. btw) | Nederlands- & Franstalige editie

Planning

Nr. Datum Thema Deadline res. Deadline PDF
2004-E1 30/11/2020 OVERVIEW 03/11/2020 12/11/2020
2101-E1 11/02/2021 FOOD SAFETY 14/01/2021 25/01/2021
2102-E1 12/05/2021 KWALITEIT + HACCP 14/04/2021 23/04/2021
2103-E1 11/10/2021 EMPACK + PACKAGING 13/09/2021 22/09/2021
2104-E1 19/11/2021 OVERVIEW 22/10/2021 02/11/2021
Beschikbare adressen 12 236
Online abonnees 9 856

Tarieven

NL + FR Kostprijs Eenheid CPM
Branded News (Publicatie) € 805,00 per inlassing 70
Branded Story (Creatie) € 600,00 per story -
Branded Story (Publicatie) € 805,00 per inlassing 70
Traffic Text Unit € 644,00 per inlassing 56
Addressable Branded Story Op aanvraag op aanvraag -
Dedicated Online Magazine Op aanvraag op aanvraag -
Zoekwoorden Pakket € 292,00 per jaar 70
Site Traffic Unit € 805,00 per maand 70
Addressable Sampling Op aanvraag op aanvraag -

Prijzen in euro (excl. btw) | Nederlands- & Franstalige editie

PLANNING

Nr. Datum Thema Enquête
2042 04/11/2020 -
2043 11/11/2020 KLIMATISATIE
2044 18/11/2020 -
2045 25/11/2020 PRODUCTCONTROLE
2046 02/12/2020 -
2047 09/12/2020 MARKTOVERZICHT
2048 16/12/2020 -
2049 16/12/2020 -
2050 30/12/2020 BBB
2101 05/01/2021 FOOD SAFETY
2102 15/01/2021 -
2103 22/01/2021 KLIMATISATIE
2104 29/01/2021 -
2105 05/02/2021 HYGIENE
2106 12/02/2021 -
2107 19/02/2021 MACHINERY
2108 26/02/2021 -
2109 04/03/2021 KWALITEIT
2110 11/03/2021 -
2111 18/03/2021 -
2112 25/03/2021 INTERN TRANSPORT
2113 01/04/2021 MAINTENANCE
2114 08/04/2021 -
2115 15/04/2021 FABRIEKSINRICHTING
2116 22/04/2021 -
2117 29/04/2021 PACKAGING
2118 06/05/2021 -
2119 13/05/2021 KLIMATISATIE
2120 20/05/2021 -
2121 27/05/2021 PRODUCTCONTROLE
2122 03/06/2021 -
2123 10/06/2021 PROCESCONTROLE
2124 17/06/2021 -
2125 24/06/2021 FOOD SAFETY
2126 01/07/2021 -
2127 08/07/2021 KLIMATISATIE
2128 15/07/2021 -
2129 05/08/2021 HYGIENE
2130 12/08/2021 -
2131 19/08/2021 MACHINERY
2132 26/08/2021 -
2133 02/09/2021 KWALITEIT
2134 09/09/2021 -
2135 16/09/2021 GOEDERENBEHANDELING
2136 23/09/2021 -
2137 30/09/2021 MAINTENANCE
2138 07/10/2021 -
2139 14/10/2021 FABRIEKSINRICHTING
2140 21/10/2021 -
2141 28/10/2021 PACKAGING
2142 04/11/2021 -
2143 11/11/2021 KLIMATISATIE
2144 18/11/2021 -
2145 25/11/2021 PRODUCTCONTROLE
2146 02/12/2021 -
2147 09/12/2021 MARKTOVERZICHT
2148 16/12/2021 -
2149 16/12/2021 -
2150 30/12/2021 BBB

Aanleveren Print

Wij aanvaarden enkel nog drukklaar publicitair materiaal in de vorm van PDF-files die voldoen aan de PDF/x of Medibel+ normen. Verder bestaat de mogelijkheid de integrale, grafische realisatie van een publicitaire inlassing in handen te geven van onze eigen dtp-afdeling.

Alle printmateriaal in het Nederlands en het Frans aanleveren.

LEVEREN VAN DRUKKLAAR DIGITAAL MATERIAAL

VIA DATADRAGERS
Wij ondersteunen alle recente dragers, zowel voor MAC als voor WINDOWS.

VIA FTP-SERVER

Ftp host address: ftp://pmg.pmgroup.be
Serverpoort: 21
Login & paswoord:
contacteer ons commercieel secretariaat
Tel.: +32 (0)50/24.04.04 - E-mail: pub@pmg.be / pub@pmg.nl

VIA E-MAIL

Max. 20 MB - E-mail: pub@pmg.be / pub@pmg.nl

PDF-FILES

NAAMGEVING
Bij de naamgeving van PDF-files, kunt u enkel gebruikmaken van 'cijfers' en 'letters'.
Om een naam in te delen kunt u eventueel '–'of '_' gebruiken.

AANMAKEN

Voor het aanmaken van de PDF-file wordt gebruikgemaakt van uw eigen opmaakprogramma, bij voorkeur met de 'Job Options' van Medibel+ (standaardsettings voor België).
Wij accepteren echter ook de internationale PDF/x norm, evenwel zonder ingesloten kleurprofielen en spot colours. Bij gebrek aan de Medibel+ Job Options kiest u het best voor de standaard job options-settings die verwijzen naar 'Press' of 'Drukwerk' en normaal gezien een correcte hogeresolutie-PDF (2.400 dpi) zullen produceren.

KLEUREN

Enkel CMYK-kleuren kunnen gebruikt worden. Pantone- en andere spot colours dient u eerst in uw eigen opmaakprogramma om te zetten naar CMYK, zodat het PDF-bestand later op een correcte manier 4-kleuren gescheiden kan worden.

FONTS

Alle fonts moeten integraal in de PDF-file ingesloten zijn.

AFBEELDINGEN

Alle foto's en andere afbeeldingen moeten ingescand en/of opgemaakt zijn met een minimale resolutie van 300 ppi (Pixels Per Inch).

BIJSLUITERS & ANTWOORDKAARTEN

Een bijsluiter kan niet breder zijn dan 210 mm en niet hoger dan 297 mm. Bij de afwerking van het magazine worden meegebrocheerde of meegelijmde bijsluiters ALTIJD bovenaan 5 mm afgesneden.
Minimumpapiergewicht van de bijsluiter: 80 gram/m².
Let erop: meegeniete encarts of antwoordkaarten van slechts 1 blad moeten in magazines met geniete rug steeds voorzien zijn van een terugslagklep met dezelfde hoogte van het document en met een breedte van 10 cm.
Deze terugslagklep kan eventueel bedrukt worden.

MEEGENIET
Een antwoordkaart kan in het midden van het magazine meegeniet worden.

LOS BIJGESLOTEN
Een bijsluiter kan los meegestuurd worden in de gebruikelijke verpakking van het magazine. Deze bijsluiter mag niet groter zijn dan het formaat van het magazine en mag maximaal 120 g wegen.

GEKLEEFD
Een bijsluiter of een antwoordkaart kan op een pagina in het magazine gekleefd worden. In dit geval is een koppeling aan een pagina publiciteit verplicht en kan er om technische redenen geen vaste plaats worden gereserveerd in het magazine.

GADGET EN SAMPLING
Prijsofferte op aanvraag: onder voorbehoud
van technische haalbaarheid.

KLEURPROEVEN

De bijgeleverde drukproef wordt bij een digitaal productieproces enkel en alleen nog gebruikt om te controleren of de inhoud van het aangeleverde digitale materiaal overeenkomt met de intenties van de maker/ontwerper van de publicitaire inlassing. De kleurechtheid van de uiteindelijke weergave in het magazine wordt volledig bepaald door de CMYK-waarden, ingesloten in de digitale informatie van de files. Deze kleurwaarden worden niet meer gewijzigd en de publicitaire inlassing zal bijgevolg de kleuren hebben die voortkomen uit de door de maker/ontwerper ingesloten CMYK-waarden.

Alle niet-CMYK compatibele kleurindicaties (RGB of spot colours) worden door onze grafische software omgezet naar CMYK-waarden die kunnen resulteren in kleuren die niet de intentie weergeven van de maker/ontwerper van de publicitaire inlassing. Het is daarom uiterst belangrijk dat alle kleurgevoelige inlassingen uitsluitend in CMYK aangeleverd worden.

NIET-DRUKKLAAR MATERIAAL

Indien u niet over digitaal drukklaar materiaal beschikt, dan kunt u die op basis van foto's, dia's en tekeningen laten aanmaken door onze diensten.
Ook materialen en producten kunnen door onze diensten gefotografeerd worden. De opmaakkosten zijn niet in de advertentieprijzen inbegrepen en zijn vooraf te bespreken volgens het gewenste resultaat.

TECHNISCHE AFSPRAKEN

Voor alles wat niet specifiek vermeld is, wordt verwezen naar 'FEBELGRA Handboek - Beroepsgebruiken en Algemene Voorwaarden eigen aan het Drukkerijbedrijf'.

PLAATSING
Alle advertenties verschijnen in normale omstandigheden op een linkerpagina.
Iedere speciale plaatsing moet duidelijk op het order vermeld zijn, daarbij wordt telkens een toeslag van 25% aangerekend.

KLEURVERSCHILLEN
De productie van onze magazines gebeurt per katern van 16 tot 32 pagina's.
Zo komen meerdere publicitaire pagina's in eenzelfde inktzone te liggen. Betrokken pagina's worden dan automatisch met dezelfde gemiddelde drukinktdensiteitswaarde gedrukt. Lichte kleurafwijkingen ten opzichte van vorige advertenties en/of bijgeleverde kleurproeven zijn daardoor soms onvermijdelijk.

ANNULERING

Iedere annulering van een order moet gebeuren zoals vastgelegd in onze verkoopsvoorwaarden.
Annulaties worden bovendien niet meer aanvaard vanaf 6 weken voor de verschijningsdatum van het magazine.
Omslagbladzijden (cover 1, 2, 3 en 4) kunnen niet geannuleerd worden.

TERMIJNEN AFLEVERING MATERIAAL
    • Alle drukklare advertenties dienen ten laatste geleverd te worden op de data vermeld in onze tarieven als 'DEADLINE PDF'.
    • Voor niet-drukklare advertenties moeten teksten en foto's ten laatste geleverd worden op de data vermeld in onze tarieven als 'DEADLINE RESERVATIE'.
    • Bijsluiters en antwoordkaarten dienen ten laatste geleverd te worden op de data vermeld in onze tarieven als 'DEADLINE PDF'.

 

Printformaten

      Wij aanvaarden enkel nog drukklaar publicitair materiaal in de vorm van PDF-files die voldoen aan de PDF/x of Medibel+ normen. Verder bestaat de mogelijkheid de integrale, grafische realisatie van een publicitaire inlassing in handen te geven van onze eigen dtp-afdeling.


Alle printmateriaal in het Nederlands en het Frans aanleveren.
2/1 pagina

2/1 pagina

Aflopend
420 x 297 mm.
Aan de buitenzijde 5 mm snit

Niet-aflopend
402 x 276 mm

1/1 pagina

1/1 pagina


Aflopend
210 x 297 mm.
Aan de buitenzijde 5 mm snit

Niet-aflopend
192 x 276 mm
1/2 pagina

1/2 pagina


Niet-aflopend
192 x 136 mm
94 x 276 mm
1/4 pagina

1/4 pagina


Niet-aflopend
192 x 66 mm
94 x 136 mm
45 x 276 mm
1/8 pagina

1/8 pagina


Niet-aflopend
192 x 31 mm
94 x 66 mm
45 x 136 mm

Business Links

Logo 1/8
45 x 136 mm, 192 x 31 mm, 94 x 66 mm

Logo 1/16
45 x 66 mm , 94 x 31 mm

Logo 1/32
45 x 31 mm

 

Aanleveren Online

BESTAND

Flat media (zonder animatie): GIF, JPG.
Rich media (met animatie): Flash, html5, Animated GIF.
Het gebruik van geluid is enkel toegelaten bij videotorials die worden aangeleverd met een minimum encoded bit rate van 200 kbps. Zowel voor rich als flat media moeten de maximum sizes gerespecteerd worden.

HYPERLINK

Alle buttons/banners kunnen een link naar een website hebben. Bij flat media legt onze IT-dienst zelf de link naar uw website. Rich media banners dienen reeds bij aanlevering een ingebouwde link te bevatten.

AANLEVERING

Banners kunnen aangeleverd worden via pub@pmg.be / pub@pmg.nl.
Deadline materiaal: 2 dagen voor verschijning.


Online formaten

Banner

310 x 168 pixels, max. 30 kB

Videotorial

468 x 247 pixels, max. 200-300 kbps

 

Verspreiding

België:
- Betalende abonnees
- Verwerking en conservering van vlees
- Verwerking en conservering van vis, schaal- en weekdieren
- Verwerking en conservering van groenten en fruit
- Verwerking en conservering van oliën en vetten
- Verwerking en conservering van zuivelproducten
- Verwerking en conservering van maalderijproducten
- Verwerking en conservering van deegwaren
- Verwerking en conservering van voeders
- Verwerking en conservering van dranken
- Verwerking en conservering van tabak
- Verwerking en conservering van andere voedingsmiddelen
- Fabrikanten, invoerders en groothandelaars uit de sector

CIM-gecontroleerd

7 450 exemplaren

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij FoodProcess 

FoodProcess maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.